Cavallerisses i l'antic pati

  • Cavallerisses
  • Cavallerisses
  • Cavallerisses
  • Cavallerisses
  • Antic pati

La cavallerissa del Palau Güell al soterrani de l’edifici destaca per les columnes de maó amb capitells fungiformes i el sostre de voltes.

En aquesta cavallerissa hi havia antigament quadres individuals de cavalls amb les menjadores. El cotxer (que conduïa els carruatges tirats pels cavalls) i el mosso de quadra disposaven cadascun d’ells d’una cambra en aquest espai.

També s’hi guardava la llenya, el carbó i la palla, i hi havia un pou i una cisterna (on s’emmagatzemava l’aigua de la pluja).

En aquest mateix soterrani hi ha un pati interior que aireja la cavallerissa i on es deixaven els cavalls a l’aire lliure. Des d’aquest pati es recollia l’aigua de pluja.

Itineraris