Estudien per primer cop el tiratge de les xemeneies del terrat

Investigadors de la Universitat Rovira Virgili han arribat a la conclusió que Gaudí va combinar la funció ornamental amb l’extracció de fums en el disseny de les vint xemeneies del terrat, però no en totes la combinació de les dues funcions té els resultats més òptims.   

Albert Samper i Blas Herrera, investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, i Jordi Pallarès i Jordi Iglesias, del grup de recerca Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), han dut a terme una recerca per saber quines idees tenia l’arquitecte  sobre la funcionalitat de les xemeneies del terrat que no va deixar escrites enlloc.

Mitjançant tècniques d’anàlisi geomètrica i fluidomecànica de la seva obra, han pogut fer mesures en el túnel de vent de la URV per determinar de manera precisa en quins dissenys Gaudí va combinar a la perfecció la funció ornamental amb l’extractora de fums i en quins no tant. Els resultats els han publicat a la revista científica Heritage Science, la número u de conservació de patrimoni.

La conclusió ha estat que set de les vint xemeneies tenen quatre suports i presenten un bon rendiment només si el vent incideix directament en l’espai que hi ha entre dos suports consecutius. En el cas que el vent passi de forma paral·lela a un dels suports, es produeix un mal tiratge de la xemeneia. N’hi ha dotze amb sis suports i una amb vuit suports que mostren un bon rendiment independentment de l’orientació del vent. D’aquest conjunt de xemeneies, les de sis suports i amb un coronament de forma cilíndrica cònica i la xemeneia amb vuit suports presenten millors rendiments deixant de banda l’orientació del vent.

Podeu consultar la notícia al diari de la Universitat Rovira Virigili, Urbactiv@

Podeu consultar l'article a la revista Heritage Science de Samper, A., Iglesias, J., Herrera, B. et al. “Flow analysis of a set of ornamental chimney caps designed by Antoni Gaudí”. Herit Sci 8, 3 (2020).