Façana posterior

  • Façana posterior
  • Façana posterior
  • Façana posterior
  • Façana posterior
  • Façana posterior

La façana posterior del Palau Güell, que dóna al pati d’illa, destaca per la seva tribuna sobresortida amb persianes de llibret de fusta. Aquesta tribuna és coberta de rajoles a la part inferior.

Sobre la tribuna, trobem el balcó de les estances matrimonials, cobert per un singular brise-soleil.

Feta de pedra calcària del Garraf tractada amb punxó, la façana posterior es divideix en dos nivells diferenciats per una imposta de pedra, que en sobresurt.