Filmacions i reportatges fotogràfics

El Palau Güell ofereix la possibilitat de realitzar filmacions i reportatges fotogràfics en els seus diversos espais.

Dret de fotografiar (per hora)

  • Finalitat educativa, d'investigació o acadèmica (degudament justificada) 100€
  • Finalitats comercials o empresarials 200€

Dret de filmar (per hora)

  • Finalitat educativa, d'investigació o acadèmica (degudament justificada) 250€
  • Finalitats comercials o empresarials 500€

Formulari de sol·licitud