Gaudí i els seus artesans

Els alumnes descobriran l'obra de Gaudí i els oficis dels col·laboradors de l'arquitecte que van fer possible la construcció del Palau Güell. 

  • L'ofici de l'ebenisteria es treballa durant la visita. Fotografia enteixinat de la sala de visites. Fotografia Ramon Manent/Diputació de Barcelona.
  • L'ofici del forjador es treballa durant la visita. Fotografia Ramon Manent/Diputació de Barcelona.
  • L'ofici del vitrall es treballa durant la visita. Fotografia Ramon Manent/Diputació de Barcelona.
  • La pedra calcària del Garraf està present en tot el Palau. Fotografia Ramon Manent/Diputació de Barcelona.

Objectiu:
El Palau Güell és una obra mestra gràcies a l’encert de Gaudí i a la seva amistat amb l’empresari Eusebi Güell. Però també s’ha de reconèixer que sense la col·laboració dels millors artesans del moment, aquest Palau no hauria estat possible. En aquesta visita es proposa una descoberta dels oficis dels artesans que van treballar amb Gaudí.

En aquesta visita els alumnes es posaran en parella i cada parella representarà un ofici: ebenisteria, paleta, forjador, marbrista, vitraller, ceramista, guadamassiler, fuster i orguener. En cada espai, cada parella haurà de descobrir si el seu ofici va treballar-hi.

La visita compta amb una audició pedagògica i didàctica de l'orgue.

Continguts:

  • Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons.
  • Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.
  • Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el d’altres cultures.

Competències: Artística i cultural
Cicle educatiu
: Educació primària i ESO.
Horari:
sota demanda
Preu
: 3€ per alumne.
Durada
: 1 hora
Guies del professorat
: en elaboració, pendents d'incloure al web.
Tallers complementaris
: La visita es pot complementar amb un taller d'aproximadament 30 minuts de durada:

-taller d'ebenisteria

-taller de vitrall

-taller de pell

Per a més informació i reserves:
934.725.775
servei.educatiu@palauguell.cat