Germans Badia Miarnau

  • Luis Badia i Miarnau

Els germans Luis i José Badia i Miarnau tenien el seu taller al carrer de Nàpols, núm. 278, de Barcelona. D’aquest taller van sortir peces de forja artística, algunes de les quals es van fer per encàrrec dels arquitectes Antoni Gaudí i Josep Maria Jujol.

Van col·laborar amb Joan Oñós en la realització de la reixa d’entrada i l’escut heràldic del Palau Güell.

El 1927 s’anunciaven a la revista Guia Consultiva de Construcción de la manera següent: «Taller de Construcciones mecánicas en general de Luis Badia. Nápoles, 278. Barcelona». I com a reclam publicitari hi afegien que «de este taller han salido las rejas de entrada del Palacio Güell».

El treball de la forja al Palau Güell, realitzat pels germans Badia Miarnau, per Joan Oñós i per Salvador Gabarró, és abundant i remarcable. Tots ells, forjadors de la confiança de Gaudí, van executar de forma admirable els dissenys de Gaudí utilitzant tècniques artesanals i tradicionals. Gaudí tenia un gran coneixement del ferro i del llautó perquè el seu pare i els seus avis eren calderers (al taller del seu pare, Gaudí va aprendre a picar les planxes de coure per donar forma al ferro).