Impulsor del món de les lletres i les arts

  • Capçalera del diari La Renaixensa
  • Saló central del Palau Güell on es duien a terme representacions musicals
  • Reunió del consistori dels Jocs Florals de Barcelona.

Eusebi Güell va treballar a favor del renaixement cultural i de la cultura catalana.

El 1900, en va presidir els Jocs Florals. Va patrocinar institucions com l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i el Centre Excursionista de Catalunya. Fou, així mateix, un dels fundadors de la publicació periòdica La Renaixença.

Va publicar llibres de caràcter científic, com ara L'immunité par les leucomaïnes (1886), un estudi sobre el còlera molt celebrat als cercles especialitzats.

Eusebi Güell era un gran interessat per la literatura, la música (gust que va heretar de la família de la seva mare) i totes les arts.