Parada 4. Xemeneia 2.

La base i el tronc d’aquesta xemeneia conserven la forma volumètrica de Gaudí; pel que fa al revestiment original de vidre, que s’havia perdut parcialment, s’ha mantingut la part conservada, mentre que la part perduda es va recuperar amb peces reproduïdes seguint el disseny de Gaudí. En canvi, en el cas del capellet, que també conserva la forma volumètrica primitiva dissenyada per Gaudí, el revestiment original de vidre s’havia perdut completament i el 1994 se’n va encarregar un nou disseny, també amb vidre, al pintor Robert Llimós.

  • Xemeneia 2 del Palau Güell.
  • A l'esquerra de la imatge i en primer pla, la xemeneia 2 del Palau Güell.

Material: vidre.

Funció: aquesta xemeneia correspon a un conducte de ventilació.