Parada 8. Xemeneia 6.

El tronc, el capellet i les arestes de la base d’aquesta xemeneia són revestits de ceràmica vidrada original, segons el disseny de Gaudí, restaurada el 1992. Pel que fa als plafons interiors de la base, el plafó de la cara sud-oest és original, però els altres tres plafons, que s’havien perdut, es van omplir amb un disseny modern realitzat per l’arquitecte de la Diputació de Barcelona Antoni González, el 1992. La volumetria de la xemeneia, com la de la resta de xemeneies del Palau Güell, és original de Gaudí.

  • La xemeneia 6 del Palau Güell.

Material: ceràmica vidrada.

Funció: aquesta xemeneia probablement connectava amb una sala o dormitori del servei situat a les golfes.