Planta de dormitoris

Planta de dormitoris Planta de dormitoris
Aquesta planta d’àmbit privat per a la família conté les estances matrimonials, els dormitoris dels fills i la sala de bany. Tota la planta s’organitza a partir d’un deambulatori, una galeria amb finestres que donen al saló central.
  • Dormitori d'Isabel López
  • Dormitori d’Isabel Güell
  • Sala de Confiança