Planta entresòl

Planta entresòl Planta entresòl
La planta entresòl del Palau Güell s’utilitzava com a espai d’oficines. Hi trobem el despatx de negocis d’Eusebi Güell i altres estances d’arxiu i administració, així com la biblioteca privada del palau. D’altra banda, en aquest entresòl també hi ha el vestíbul principal, a través del qual s’accedia a l’habitatge pròpiament dit.
  • Entresol
  • Entresol