Ja es pot fer la visita virtual 360º del Palau Güell

La visita, pràcticament de tot l'edifici, ja es pot fer des de l'ordinador o des del mòbil. Cada usuari pot realitzar el recorregut que consideri més convenient i a cada espai es pot estar l'estona que desitgi. Els punts d'informació permeten ampliar continguts d'aquest edifici, inscrit a la llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1984 pel seu valor universal excepcional.

Per consultar la visita virtual, clica sobre la imatge o segueix l'enllaç.

 


  

Aquesta visita virtual es distingeix de la resta per la gran qualitat de detall de les imatges. Això s'ha aconseguit gràcies a la tècnica empleada en la realització de les panoràmiques i en el posterior treball d'edició.

Pel que fa a la tècnica, cada panoràmica és el resultat de 21 fotografies realitzades des del mateix angle, però que s'han exposat a diferents intensitats de llum. La unió de totes elles ha permès reproduir les ombres i les llums sense les limitacions que té la càmera fotogràfica. El resultat ha estat el d'aconseguir recrear l'experiència que es viu quan es fa la visita presencial. 

D'altra banda, cal destacar el treball minuciós que s'ha realitzat en la correcció de llum i color de les imatges. Les fotografies permeten apreciar en detall la qualitat i el treball dels materials que s'hi troben com: la pedra polida procedent de les pedreres que tenia en Güell al Garraf, la decoració de la fusta dels arrimadors i els enteixinats i els vitralls, entre altres. 

Una de les impressions que assenyalen els visitants que per primera vegada visiten el Palau Güell és la complexitat que suposa ubicar-se a cada espai. Això es deu a la singularitat de la distribució de l'edifici, que és diferent de la que solen tenir les residències familiars, ja que tot ell gira entorn del saló central. Per aquesta raó, en la visita virtual s'ha afegit una secció longitudinal de l'edifici i un plànol de cada planta per tal que els visitants virtuals es puguin ubicar d'on es troben en tot moment.