Visites de grups

Els grups han d’estar formats per un mínim de 10 persones i un màxim de 25, més guies i educadors a part. Si el grup és més nombrós es dividirà i entrarà en intervals de 30 minuts.

 

 • Tarifa 9 €

  Grups d’adults de més de 18 anys acompanyats de guia oficial.
  Grups d’estudiants majors de 12 anys acompanyats de personal docent.

 • Sistema de guiatge de grups

  És imprescindible fer-lo servir per a la visita en grup. En cas que el grup no disposi d’aquest sistema, el Palau l’ofereix.  El preu del sistema està inclòs en el preu d’entrada dels grups.

 • Reserva prèvia (10 a 25 persones)

  Per telèfon: 934 725 775 / 771

  Horari d'atenció: de dilluns a dissabte i primer diumenge de mes, de 10.30 h a 15.00 h
  La reserva s'ha de fer amb un mínim de 48 hores d'antel·lació.

 • Requisits guies

  Les visites només les poden realitzar  guies oficials de Turisme de Catalunya i aquells guies amb llicència de dins de l'Estat Espanyol i de la Unió Europea en els termes que preveu el decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme. 

 • Entrada gratuïta

  Dies d'entrada gratuïta. L'entrada queda limitada al públic individual i no s'acceptaran reserves de grups

 • Guies/ docents /acompanyants

  Tenen dret a l'entrada gratuïta. 

nORMES ACOLLIDA GRUPS: