Palau Güell: el banc de proves, el joc de les definicions

La visita dinamitzada 'Palau Güell:un banc de proves' compta amb un joc a l'espai de golfes per tal de repassar els conceptes arquitectònics que els alumnes han après durant la visita. En aquest apartat oferim el joc online als professors perquè els alumnes puguin continuar jugant a l'aula. 

Definicions arquitectòniques:

 

1.Arc de catenària: arc que dibuixa una cadena suspesa a l’aire sostinguda pels seus dos extrems.

2.Cotxera: lloc on es deixaven els carruatges, mentre que els cavalls baixaven a l’estable del soterrani per una rampa suau.

3.Accés al carruatge: plataforma de pedra que servia per muntar còmodament a cavall, a la qual s’arriba per quatre graons.

4.Capitell fungiforme: dita de la columna que té el capitell en forma de bolet.

5.Cavallerissa: espai soterrani del Palau Güell que es feia servir antigament com a estable.

6.Cúpula: element arquitectònic amb forma d’arc parabòlic que compleix la funció de gran altaveu.

7.Helicoide: superfície que es genera quan una recta es desplaça per l’espai girant sobre el seu propi eix.

8.Llamborda de fusta: material constructiu usat com a paviment per esmorteir el soroll del pas dels cavalls.

9.Maó: peça d’argila cuita, generalment amb forma de prisma rectangular, que s’usa en la construcció de murs, parets, pilars i permet construir ràpid, fàcil i barat

10.Tribuna: galeria amb columnes que permet l’entrada de llum del carrer a l’interior de l’edifici incrementant la sensació de volum i amplitud en l’espai.