3. INTERVENCIÓ: La restauració del Palau Güell

A càrrec de l’arquitecte Xavier Guitart

  • Detall del pom d'una de les finestres de dormitoris. Fotografia: Quim Boix/ Diputació de Barcelona.

La restauració del Palau Güell

Abans d’abordar la intervenció, va ser del tot necessari assolir un coneixement profund de l’edifici des dels punts de vista històric, arqueològic, arquitectònic, urbanístic, artístic, social i cultural. Alhora, identificar les problemàtiques de caràcter estructural, constructiu, material, en les instal·lacions, en l’accessibilitat, en el compliment de les normatives, així com identificar els dèficits i mancances quant a les necessitats del nou programa d’ús i altres requeriments.

A partir d’aquest coneixement profund, es va programar la restauració integral, tenint en compte els condicionants i valors de l’edifici, els requeriments dels nous usos i les seves instal·lacions, el compliment de les normatives i la seguretat de les persones.

Es tractava d’intervenir amb el criteri de conservar, mantenir, restaurar i revitalitzar la naturalesa i essència de l’arquitectura del mestre Antoni Gaudí, amb el màxim rigor tècnic i científic, per tal de transmetre els seus valors a les generacions presents i futures, amb tot el seu esplendor i autenticitat.

 

Xavier Guitart

Des de 1987 treballa en el desenvolupament d’activitats pròpies de l’arquitectura i l’urbanisme, especialitzant‑se en treballs relacionats amb la rehabilitació del patrimoni arquitectònic, la intervenció en centres històrics i la restauració monumental, a més de treballar en el camp dels equipaments, l’espai públic, i l’habitatge social. Des de juliol de 2012 és vocal del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, en l’àrea d’arquitectura.

Les obres més destacades són la restauració integral del Palau Güell; actuacions a la Cripta Güell; el Pla Director del recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la restauració de les façanes del pavelló de l’Administració (premi Catalunya Construcció 2011), i  dels pavellons de Santa Apol·lònia i Sant Leopold. En els últims anys, ha treballat en projectes de restauració dels palaus del Dey i del Bey a la ciutadella d’Alger i en la recuperació de la Casbah de la ciutat de Constantine a Algèria. Actualment, treballa en projectes de la Casa Navàs a Reus, de Domènech i Montaner, i de la Casa Museu Gaudí al Park Güell de Barcelona. Tots aquests edificis han estat inscrits com a Bé Cultural d’Interès Nacional o bé com a Patrimoni Mundial.