El servei educatiu del Palau Güell rep el segell de qualitat educativa de l'IMEB

L'Institut d'Educació Municipal de Barcelona ha valorat la promoció de la conservació i divulgació del patrimoni que es fa des del programa educatiu, així com la xarxa de col·laboració amb altres entitats i institucions, en especial del barri del Raval. També ha destacat l'aprenentatge d'aproximació que aporten les visites, amb un esforç de diversificació de les dinàmiques d'aprenentatge, d'adapatació a les necessitats escolars i a l'enfocament actual del currículum. 

El servei educatiu del Palau Güell es va crear el 2013 i des de llavors ha anat ampliant la seva oferta educativa segons les etapes concretes educatives i tenint en compte les competències curriculars. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) ha valorat positivament el procés de renovació educativa en els darrers anys que ha facilitat una aproximació complexa, interdisciplinària i contextualitzada de l'arquitectura de Gaudí. 

El Palau Güell format part del Consell d'Innovació Pedagògica (CIP) des del 2013 i des de llavors col·labora oferint a cada curs escolar 500 beques a l'alumnat d'escoles i instituts de Barcelona a través del Programa d'Activitats Escolars de l'IMEB. Aquesta distinció suposa una acreditació de la qualitat educativa de les visites pedagògiques i reforça el Palau Güell com a agent educador de la ciutat. 

El CIP va ser creat per l’IMEB l’any 1991. El CIP és una xarxa educativa que aplega 180 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives, entre elles el Palau Güell. Aquestes entitats ciutadanes ofereixen programes educatius per al públic en general i per al públic escolar en especial, esdevenint així agents culturals i educatius del territori.