El Pla de gestió del Palau Güell 2018-2022

El Pla de gestió del Palau Güell té el propòsit de ser el marc de referència per articular accions i programes que permetin contribuir a garantir la preservació dels valors d’aquest bé, d’acord amb les normatives establertes per la UNESCO per als béns inscrits a la llista del Patrimoni Mundial. Aquest document, doncs, és una eina de treball per garantir la conservació, la difusió i l’ús racional i sustentable del bé, i preservar-ne així el valor universal excepcional, el qual comparteix amb sis obres més de l’arquitecte Antoni Gaudí, afegides els anys 1984 i 2005. El pla estableix un terreny comú per definir, assessorar i orientar la gestió del Palau Güell i, a més, afavorir l’intercanvi de bones pràctiques i la col·laboració amb la resta d’obres de Gaudí, amb altres obres modernistes a Europa i altres béns del Patrimoni Mundial.

  • Àrea estratègica de recerca i investigació
  • Àrea estratègica de comunicació
  • Àrea estratègica de conservació i restauració
  • Àrea estratègica d'educació

La Convenció del Patrimoni Mundial protegeix els béns amb un valor universal excepcional per tal de conservar-los i preservar-los per a les generacions presents i futures. Un d’aquests béns és el Palau Güell, que el 1984 va ser inscrit a la llista del Patrimoni Mundial per la UNESCO, sota l’epígraf «Obres d’Antoni Gaudí». D’aquesta manera, el Palau Güell –quan encara no havien passat cent anys d’ençà de la seva construcció– va passar a ser la primera obra moderna que va ser inscrita com a Patrimoni Mundial. Alhora, aquest fet va representar el reconeixement a l’enorme contribució tècnica, creativa i artística d’Antoni Gaudí a l’arquitectura universal. El Palau Güell es va convertir, a més, en el primer bé inscrit a Catalunya i va formar part de la primera inscripció de candidatures proposada per l’Estat espanyol, juntament amb l’Alhambra de Granada, entre altres monuments.

El compromís dels estats membres és el compliment d’aquesta Convenció. En el cas del Palau Güell, la Diputació de Barcelona ha vetllat per la difusió, conservació i preservació de l’edifici des que va adquirir-lo el 1945, quan la família Güell va cedir-lo, amb el compromís de conservar-lo, en record i homenatge a Antoni Gaudí, com a arquitecte, i a Eusebi Güell, com a promotor, i amb la voluntat de donar-li un ús cultural adequat. En aquest darrer any, la Direcció del Palau Güell ha estat treballant en la concreció d’un pla de gestió que desenvolupa les principals línies d’actuació i fites que l’equipament pretén assolir en els propers anys. En aquest sentit, s’ha convidat professionals de diferents àmbits a participar amb les seves aportacions en l’elaboració d’aquest pla. La participació ciutadana és molt important per a la implementació de la Convenció i, per això, la Direcció del Palau ha desenvolupat aquest procés de planejament participatiu: per fer arrelar el pla i acostar-lo a la ciutadania.

Presentem avui el resultat d’aquest pla amb la finalitat que sigui un document de capçalera per a l’equip del Palau Güell i que marqui el camí a seguir en una aventura tan apassionant: gestionar aquesta obra excepcional de l’arquitectura.

Carme Perella Cosconera
Directora del Palau Güell

CONSULTA EL PLA DE GESTIÓ