Patrimoni Mundial

El 2 de novembre del 1984, el Palau Güell va ser declarat patrimoni mundial per la UNESCO. Aquesta declaració va representar un reconeixement formal al seu valor universal excepcional i al seu caràcter únic com a obra mestra de la creativitat humana.

Unesco - Obres d'Antoni GaudíLa inscripció del Palau Güell a la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO va anar acompanyada de la inscripció d’altres obres d’Antoni Gaudí: el Parc Güell i la casa Milà (el 1984), i la casa Batlló, la cripta de la Colònia Güell, la façana de la Nativitat i la cripta de la Sagrada Família i la casa Vicens (el 2005).

La inscripció conjunta, sota l’epígraf d’«Obres d’Antoni Gaudí», a la Llista es va basar en els tres criteris següents:

Criteri (i): L’obra d’Antoni Gaudí representa una contribució creativa excepcional i remarcable al desenvolupament de l’arquitectura i de la construcció de finals del segle XIX i principis del segle XX.

Criteri (ii): El treball de Gaudí representa un important intercanvi de valors, estretament associats als corrents culturals i artístics del seu temps, representats pel modernisme català. Va anticipar i va influenciar un bon nombre de formes i tècniques que van ser rellevants per al desenvolupament de la construcció moderna del segle XX.

Criteri (iv): L’obra de Gaudí representa una sèrie d’exemples extraordinaris de la tipologia de construcció de l’arquitectura de principis del segle XX, tant residencial com pública, al desenvolupament de la qual Gaudí va contribuir d’una manera significativa i creativa.

 • Patrimoni Mundial

  La Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial

   

  La declaració d’un bé com a patrimoni mundial comporta l’obligació de vetllar per la seva salvaguarda per a les generacions actuals i futures a partir de les directrius marcades per la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial. Això implica garantir el seu valor universal excepcional i les seves condicions d’integritat i autenticitat.

  La Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, aprovada per la Conferència General de la UNESCO l’any 1972, és l’instrument normatiu més important de la comunitat internacional per a la identificació, la protecció i la preservació del seu patrimoni cultural i natural de valor universal excepcional.

  El patrimoni mundial és aquell patrimoni únic i insubstituïble que, independentment del poble al qual pertanyi, representa un patrimoni de tota la humanitat, la pèrdua del qual significaria un empobriment nefast.

  Espanya va ratificar la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural el 4 de maig del 1982. 

  Llista del patrimoni mundial

   

  La Llista del patrimoni mundial consta, amb data de desembre del 2011, de 936 béns de valor universal excepcional (725 béns culturals, 183 béns naturals i 28 béns mixtos), repartits per 153 països.

  A Catalunya, hi ha sis d’aquests béns: l’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica (1998), el monestir de Santa Maria de Poblet (1991), el conjunt arqueològic de Tàrraco (2000), el Palau de la Música / Hospital de Sant Pau (1997), les esglésies de la vall de Boí (2000) i les obres d’Antoni Gaudí (1984, ampliació el 2005).

  La inscripció a la Llista del patrimoni mundial es produeix per decisió del Comitè del Patrimoni Mundial segons uns criteris d’inscripció i a partir de les candidatures presentades pels estats membres, tenint en compte l’opinió experta del Consell Internacional de Monuments i Indrets (ICOMOS) i de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).