Façana principal

  • Façana principal
  • Façana principal
  • Façana principal
  • Façana principal
  • Façana principal
  • Façana principal
  • Façana principal
  • Façana principal

La façana principal destaca pels seus dos grans arcs parabòlics d’entrada, tancats per dues grans portes de ferro forjat. El ferro forjat també s’utilitza en les reixes exteriors de les finestres i en l’escut de Catalunya, coronat per un casc amb un fènix.

Totalment construïda amb pedra calcària del Garraf, aquesta façana es divideix en tres nivells, interromputs en la seva part dreta per donar solució a l’enllaç amb la casa veïna. Al primer i segon nivell, la pedra és tallada amb serra i polida, cosa que no passa al tercer nivell, en què la pedra va ser tractada amb punxó.

Al segon nivell, sobresurt la gran tribuna de la planta noble.