Tribuna dels músics

  • Miranda dels músics
  • Miranda dels músics

 

La miranda dels músics és una tribuna on es col·locava l’orquestra els dies de funció. Destaca per la gelosia i la barana de fusta amb incrustacions d’ivori, de línies arabitzants.

Des de la miranda s’accedeix a una sala de confiança, un petit espai amb accés a una galeria que utilitzava el personal de servei per observar les visites de la planta noble.