Entresolat

Entresolat Entresolat
L’entresolat, situat entre la planta noble i la planta dels dormitoris, és on trobem la miranda o tribuna dels músics, un espai obert al saló central on se situaven els músics quan s’hi feien concerts. En aquest entresolat antigament també hi havia la cuina principal del Palau Güell (que disposava d’un muntaplats encara existent que connectava amb la planta noble, on hi ha el menjador) i altres dependències de servei, com ara el quarto de la manxa de l’orgue.
  • Entresolat