Parada 5. Xemeneia 3.

La base i el tronc d’aquesta xemeneia conserven la forma volumètrica de Gaudí; pel que fa al revestiment original de vidre, que s’havia perdut parcialment, la part que es conservava encara s’hi manté, mentre que la part perduda es va recuperar amb peces reproduïdes seguint el disseny de Gaudí. En canvi, quant al capellet, que també conserva la forma (volumetria) original de Gaudí, el revestiment de vidre s’havia perdut completament i el 1992 se’n va realitzar un nou disseny, també de vidre, per part dels arquitectes de la Diputació de Barcelona Antoni González i Pau Carbó, dels escultors Joan Gardy i Joan Mora, del pintor Robert Llimós i de l’arquitecte Domingo García-Pozuelo.

  • La xemeneia 3 del Palau Güell.
  • La xemeneia 3 del Palau Güell.

Material: vidre.

Funció: aquesta xemeneia correspon a la llar de foc de la sala d’estudi de la planta de dormitoris.