El Palau Güell: la primera gran obra mestra de Gaudí

Els alumnes coneixeran les solucions innovadores que Gaudí va emprar en aquest edifici i que després va aplicar a obres posteriors. Al llarg del recorregut per l'immoble, els joves connectaran passat, present i futur de la història de l’art en analitzar com Gaudí s’inspira en els estils del passat, quines noves estratègies constructives aporta i com s’anticipa a estils posteriors.

  • 'Coup de fouet' característic del Modernisme que trobem a l'escala de servei del Palau Güell. Fotografia: Ramon Manent/Diputació de Barcelona

Aquesta visita proposa la descoberta activa del Palau Güell amb l’objectiu principal que els alumnes coneguin les solucions innovadores que Gaudí va emprar en aquest edifici i que després aplicaria a obres posteriors. Al llarg del recorregut per l'immoble, els joves connectaran passat, present i futur de la història de l’art en analitzar com Gaudí s’inspira en els estils del passat, quines noves estratègies constructives aporta i com s’anticipa a estils posteriors. Es treballarà també el concepte de Patrimoni Mundial, l’evolució dels elements arquitectònics més destacats i les vinculacions entre les obres més importants de la història de l’art, tot afavorint que l’alumnat es familiaritzi i faci ús del vocabulari especialitzat de la matèria.

Objectius:

  • Introduir el concepte de Patrimoni Mundial,  connectant el Palau Güell amb altres obres de l’Historia de l’Art que han rebut el mateix reconeixement.
  • Relacionar el Palau Güell amb les obres més destacades de la Història de l’Art en conèixer els estil artístics en els que Gaudí s’inspira i aquells als que s’anticipa

Continguts:

  • Definició dels conceptes de patrimoni artístic i rutes historicoartístiques i valoració de la necessitat de protegir el patrimoni com a herència cultural dels grups humans i difondre'l.
  • Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context, aplicant un esquema metodològic coherent i flexible, utilitzant correctament el vocabulari específic de la disciplina i desenvolupant la capacitat del gaudi estètic.

Cicle educatiu: Batxillerat (modalitat d'arts, humanitats i ciències socials)
Competències:Artística i cultural

Horari:
sota demanda
Preu
: 3€ per alumne
Durada
:1 hora i 30 minuts
Materials complementaris

Per a més informació i reserves:
934.725.775
servei.educatiu@palauguell.cat