Explora Gaudí!

La visita dinamitzada 'Eplora Gaudí! 'consisteix en descobrir les formes de la naturalesa que van inspirar Gaudí per construir el Palau Güell, així com els animals i les plantes que hi ha representats a l'edifici. Després de la visita es farà a golfes un joc de recapitulació de l'après. 

  • Descobreix com Gaudí es va inspirar en l'essència de la natura.

Aquesta visita proposa la descoberta de les formes de la natura que van inspirar Gaudí per construir el Palau Güell. A través de l'observació detallada, la participació i el diàleg constant, els alumnes faran d’exploradors per descobrir la funció dels espais que visitaran i la relació de les formes de l’arquitectura i de la decoració del Palau amb la naturalesa.

L’activitat es realitza amb el suport d’una tauleta tàctil que l’educador o l’educadora  utilitza per guiar les descobertes dels alumnes mostrant fotografies que funcionen com a pistes

Els alumnes coneixeran els espais arquitectònics més importants del Palau Güell i descobriran com Gaudí es van inspirar en l'essència de la naturalesa a l'hora de dissenyar alguns elements arquitectònics de l'edifici.

Objectiu:

Conèixer el Palau Güell com a obra primerenca de Gaudí.
Descobrir els elements naturals del Palau Güell per evidenciar la importància de la naturalesa com a font d'inspiració de Gaudí. Generar emoció en la descoberta del Palau Güell.

Continguts:

  • Observació i exploració dels elements arquitectònics més importants del Palau Güell.
  • Expressió d’idees, emocions i experiències que desvetlla la descoberta dels elements arquitectònics del Palau Güell.
  • Interès i curiositat per descobrir la influència de la naturalesa en l’obra arquitectònica de Gaudí.

Cicle educatiu: Educació primària

Competències: Artística i cultural/ Coneixement i interacció en el món físic
Horari:
  sota demanda
Preu
: 3€ per alumne
Durada
:1 hora i 30 minuts

Guia del professorat: clicar en aquest enllaç

Dinàmica de la visita:
Els alumnes s’han de col·locar en parelles o en grups, segons el cicle, i cada parella o equip haurà de buscar:

1. Descobrir les formes, els elements i materials de l’arquitectura.

2. Descobrir la funció d’aquest espai.

3. Descobrir si hi ha algun element de l’arquitectura o de la decoració inspirat en la natura.

En el cas de Cicle Mitjà i Superior de Primària, també es treballen els materials i les eines que van emprar els col·laboradors de Gaudí en la construcció de l’immoble.

Activitat

Al final de la visita es fa una dinàmica que consisteix en un joc de relacions entre els elements de l’arquitectura i la natura descoberts com a conclusió de l’activitat. En el cas de Cicle Inicial, el joc és de memòria i han de trobar les parelles, és a dir, l’element de la natura que s’assembla a l’element arquitectònic del Palau. En el cas de Cicle Mitjà i Cicle Superior, es fa un concurs televisiu. Cada equip decideix un responsable que és el que té les targetes amb els números: 1,2,3. A la pantalla es mostra una imatge d’un espai o element del Palau i en seguit, tres imatges de la natura. L’equip ha de decidir quina és de les tres imatges la que s’assembla més a l’element arquitectònic. L’equip que aixeca abans la targeta amb el número que es correspon amb la imatge correcte, guanya.

La visita compta amb una audició pedagògica i didàctica de l’orgue.

Després de la visita: es pot continuar en el joc de recapitulació a través del següent enllaç

Per a més informació i reserves:
934.725.775
servei.educatiu@palauguell.cat